Nedre Moälvens FVO

Nedre Moälvens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet, som består av Veckefjärden, Själevadsfjärden, Happstafjärden, del av Moälven, Huggsjön, Svarttjärnen, Mycklingstjärnen, Hörnsjön, Hamptjärn, Vitsjön, Åtesjön, Norrtjärnssjön, Båtsmanstjärnen, samt övriga tjärnar, åar och bäckar inom Nedre Moälvens fiskevårdsområde.

Fiskevårdområdet är ett av länets absolut intressantaste fiskeområden med bl a gös och ett ökande bestånd av havsöring och lax.

Inom fiskevårdsområdet finns dessutom två sjöar som arrenderas av Storfiskarna där put-and-take fiske bedrivs, Svarttjärnen och Hamptjärn.

 

Ett område värt att vårda!

 

Föreningens uppgift är att tillvarata fiskerättsägarnas intressen genom att vårda och värna om fisk och fiskevatten för att åstadkomma ett uthålligt och attraktivt fiske, samt att upplåta fiske till allmänheten.

 

Välkommen till våra fiskevatten!

 

 

 

 

Nyheter

Årsstämma

2019-02-24

Friluftscentralen kl. 18:00 19/3

Nya Regler!

2018-04-18

Nya och ändrade fiskebestämmelser fr.o.m. 2018! Läs här eller på ifiske.se

Hamptjärn

2017-09-06

Hamptjärn arrenderas nu av SFK storfiskarna.

Nya regler

2017-07-31

För att bevara livskraftiga bestånd av våra fiskarter ökar vi tillsynen i området. Köp fiskekort och läs om våra fiskeregler!

Fiskekort online

2017-06-04

Nu kan ni köpa fiskekort online på iFiske.se