Info folder

Infofolder för utskrift. OBS att reglerna för fisket är ändrat fr.o.m 2018 se fiskebestämmelser.