Nedre Moälvens FVO

Nedre Moälvens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet, som består av Veckefjärden, Själevadsfjärden, Happstafjärden, del av Moälven, Huggsjön, Svarttjärnen, Mycklingstjärnen, Hörnsjön, Hamptjärn, Vitsjön, Åtesjön, Norrtjärnssjön, Båtsmanstjärnen, samt övriga tjärnar, åar och bäckar inom Nedre Moälvens fiskevårdsområde.

Fiskevårdområdet är ett av länets absolut intressantaste fiskeområden med bl a gös och ett ökande bestånd av havsöring och lax.

Inom fiskevårdsområdet finns dessutom två sjöar som arrenderas av Storfiskarna där put-and-take fiske bedrivs, Svarttjärnen och Hamptjärn.

 

Ett område värt att vårda!

 

Föreningens uppgift är att tillvarata fiskerättsägarnas intressen genom att vårda och värna om fisk och fiskevatten för att åstadkomma ett uthålligt och attraktivt fiske, samt att upplåta fiske till allmänheten.

 

Välkommen till våra fiskevatten!

 

 

 

 

Årsstämma för 2023

Pingstkyrkan Överhörnäs kl.18:00

 

2024-03-20

Inbjudan till årsstämma för verksamhetsåret 2023 till Pingstyrkan Överhörnäs 20/3 kl 18:00.

Gäller alla fiskerättsinnehavare i Nedre Moälvens Fiskevårds område.

Nyhet

Informationsskyltar om risker med spridandet av kräftpest uppsatta vid båtiläggningsplatser i Moälven.
2023-06-21

Nedre Moälvens FVO har i juni 2023 satt upp skyltar om risker med spridandet av kräftpest. Skyltarna har satts upp på några platser där båtar eller fiskeutrustning vanligen sätts ned i Moälven.

Läs informationen som står på skyltarna! 

 kräftpest liten

Är du osäker eller har funderingar kring detta och de regler som gäller kan du höra av dig till oss via mail på vår hemsida

http://www.moalven.se/15/4/kontakta-oss/

eller via telefon 070-397 81 52.

Tack för hjälpen!

Styrelsen för Nedre Moälvens FVO

 

Årsstämma för 2022

Friluftscentralen torsdagen 30/3  kl 18:00
2023-03-30

Inbjudan till årsstämma för verksamhetsåret 2022 på friluftscentralen torsdagen 30/3 kl 18:00.

Gäller alla fiskerättsinnehavare i Nedre Moälvens Fiskevårds område.

Fiskinventering
med E-DNA

2022-05-24

Under sommaren 2021 genomfördes en inventering av fiskbeståndet i Moälven. Undersökningen utfördes genom insamling av vattenprover som sedan analyserades med hänsyn till vilket DNA som hittades efter fiskar i vattnet.

Följ Länken nedan för att läsa rapporten som pdf

Inventering av Moälven med E-DNA

Årsstämmor för 2020 & 2021

2021-03-13

Fiskerättsägare i Nedre Moälvens FVOF är välkommen till årsstämmor för verksamhetsåren 2020 & 2021. Stämman anordnas digitalt via MS-Teams den 21/4-21 kl.18.00. Deltagande anmäls med namn och fastighetsbeteckning till nmfvof@gmail.com

Årsstämma 2020

2020-05-14

Årstämman 2020 är som tidigare meddelats inställd tillsvidare. Samtliga medlemmar i styrelsen från 2019 fortsätter i sina roller med att förvalta fiskevårdsområdet.

Om ni som medlem har några frågor eller vill diskutera något angående detta är ni välkomna att kontakta oss.

 

Mvh Styrelsen NMFVOF 

Årsstämman inställd tillsvidare

2020-03-14

Årsstämman för Nedre moälvens FVO är inställd tillsvidare pga. Corona-viruset. En ny kallelse kommer publiceras när restriktioner för sammankomster ändrats.

Årsstämma

2019-02-24

Friluftscentralen kl. 18:00 19/3

Nya Regler!

2018-04-18

Nya och ändrade fiskebestämmelser fr.o.m. 2018! Läs här eller på ifiske.se

Hamptjärn

2017-09-06

Hamptjärn arrenderas nu av SFK storfiskarna.

Nya regler

2017-07-31

För att bevara livskraftiga bestånd av våra fiskarter ökar vi tillsynen i området. Köp fiskekort och läs om våra fiskeregler!

Fiskekort online

2017-06-04

Nu kan ni köpa fiskekort online på iFiske.se

Årsstämma

2024-03-20 kl. 18:00 Pingstkyrkan Överhörnäs 

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.